up למעלה

מנכ״לית מועצת החלב: ״ערוכים לספק את צורכי המשק במשבר הקורונה״

בתום בחינה שערכה מועצת החלב בדבר יכולות משק החלב לפעול ברקע הנחיות משרד הבריאות כנגד התפשטות הקורונה, עולה כי משק החלב בישראל ערוך להמשיך ולספק את כלל הצרכים של המשק הישראלי. ברפתות ברחבי הארץ נערכו מבעוד מועד ואספקת החלב למחלבות צפויה להמשך כסדרה.
מיכל קראוס מנכ״לית מועצת החלב: ״כלל החלב במשק מיוצר בישראל ואנו ערוכים לספק את צורכי המשק גם במצב של החמרה בנהלים על ידי משרד הבריאות. בעת זו ברור עד לכולם כמה החקלאות הישראלית והייצור המקומי חשובים לחוסנה ובטחונה של ישראל״