up למעלה

מחקרי רבייה ופוריות

בראש הרשימה המחקרים החדשים ביותר

ביסוס ובחינת מדד הדעיכה לצורך חישוב פקטור המיהול והכנת הקשיות להזרעה- שנת 2017 – פרופ' צביקה רוט, ד"ר יואל זרון, גב' טניה קוגן

שיפור והתאמת תהליך העברת עוברים לפרות הולשטיין פריזי גבוהות תנובה במשק החלב בישראל

הקטנת תדירות החליבה בחודש הראשון לתחלובה כאמצעי לשיפור מאזן האנרגיה והשפעתו על תנובת החלב מטבוליזם וביצועי הפוריות

זיהוי ביומרקרים בחלב ככלי לאבחון הסטטוס המטבולי של פרות לאחר המלטה

דו״ח מסכם נורית ארגוב לתכנית – 820-0338-19

ביסוס שיטת הדופלר בשחלה וברחם ואפיון שינויים פיזיולוגיים והורמונאליים

השפעת פרופיל חומצות השומן בדם וברקמת השומן על הרכב בועית שומן החלב – 820-0333-18 – נורית ארגוב

השפעת אפקטיביות ממשק הצינון של פרות בקיץ על הנוחות התרמית של הפרה ועל רווחיות הרפת

זיהוי סמנים מטבוליים ברקמת שומן ככלי לאיפיון תתי אוכלוסיות של פרות לאחר המלטה המצטיינות בהסתגלותן הפיזיולוגית ליצרנות גבוהה

שימוש בעוברי מכלוא לשיפור פוריות הקיץ והסתיו של פרות חלב

הימצאות רעלנים במזונות צמחיים המשמשים להאבסה והשפעתם על איכות תאי הזרע

בחינה של גישות לשיפור פוריות הקשורות לפגיעה של דלקת עטין קלינית בגוף הצהוב

מעורבות המיטוכונדריה בקביעת הרכב וריכוז הפוספוליפידים בחלב

תנועה פרוגרסיבית כמדד להערכת איכות הזרמה של פרים

אפיון הכשלים הפיזיולוגיים הגורמים לתופעת פרות קשות התעברות (Repeat-breeder cows)

טיפול הורמונאלי לשיפור פוריות הקיץ והסתיו של פרות חלב-גישה חדשה בה מותאם הטיפול לתת אוכלוסייה בעדר

פיתוח מערכת הטרולוגית לבחינת התפתחות ופעילות בלוטת העטין של בקר

השוואת שיטות הורמונאליות שונות לטיפול בפרות חלב עם חוסר פעילות שחלתית

שיפור ההתעברות של פרות חוזרות בהזרעה באמצעות זירמה שטופלה בטכנולוגיה Sperm Vital

תרומתן של אוכלוסיות התאים השונות בעטין להתפתחות הבלוטה ותהליך התחלובה

השפעת ביופסית רירית הרחם על ההתעברות בפרות קשות התעברות

בחינה של איכות זרמת פרים הנאספת בחודשי הקיץ

טיפול הורמונאלי משולב לשיפור פוריות הקיץ והסתיו של פרות חלב

השפעת הזנה בשומן המכיל יחסים שונים של חומצות מסוג אומגה 3 ואומגה 6 על איכות תאי הזרע בפרים על איכות תאי הזרע בפרים

אפיון השונות בקוטר והרכב בועיות שומן החלב, על פני תחלובה בין פרות בעלות פוטנציאל גנטי שונה, ובמשטרי הזנה שונים

השפעת גזע, מאזן אנרגטי וריכוז אינסולין על קוטר והרכב בועיות השומן המופרשות לחלב

שיפור ההתעברות של "פרות חוזרות בהזרעה" (Repeat breeder cows) באמצעות טיפולים הורמונאליים

השפעת הזנה בסוגי שומן מוגן הנבדלים בשיעור חומצות השומן מסוג אומגה-3 ואומגה-6 על הזקיק הקדם-ביוצי ואיכות הביצית בפרות חלב

שיפור פוריות של פרות הנגועות בדלקות עטין

ציסטות שחלתיות בפרות חלב: קביעת פרופילים הורמונאליים ומטבוליים טרם הופעתם והצעות לטיפול

השפעות גישות שונות בהזנת פרות חלב גבוהות תנובה על עלות ייצור החלב

מעקב אחר זקיקים שאינם מבייצים והקשר למאזן אנרגתי בפרות חלב גבוהות תנובה

קביעת הרכב חומצות אמינו אופטימאלי להשראת סינתזת חלבוני חלב בתאים אפיתליאליים מעטין בקר לחלב

בחינת שלושה ממשקי הזרעה במטרה לשפר התעברות של פרות חלב בתנאי זיהוי ייחומים אוטומטי

שיפור פוריות פרות חוזרות ע"י שימוש בעובר מרביית בתולין ועוברים IVF

השפעת זירלנון (Zearalenone) על הפעילות השחלתית בבקר לחלב

בחינה של שתי גישות הורמונאליות לשיפור פוריות הקיץ והסתיו של פרות חלב

השפעת רקמת השומן של בלוטת החלב על הפוטנציאל הלקטוגני של הפרה החולבת

בחינת האפשרות של העלאת רמות הפרוגסטרון אחר ההזרעה באמצעות טיפול תזונתי כאמצעי לשיפור ההתעברות בפרות חלב

רבייה מבוקרת בעדר הבקר לחלב – בחינת שיטות לסנכרון ייחומים ולשיפור הפוריות

שיפור איכות הזקיק המבייץ ע"י תוספת גלוקוגנית למנה, כאמצעי לשיפור הפוריות של פרות חלב

השתלת עוברים in-vitro ככלי לשיפור פוריות הקיץ הנמוכה של פרות חלב

הקשר בין פעילות שחלתית סב-אופטימאלית לאנגיוגנזה בשחלת הפרה

השפעת דלקת העטין על מדדי הפוריות ברפת הישראלית

הזרעת פרות במועד המיטבי בייחום כאמצעי לשיפור הפוריות בקיץ

פעילות שחלתית בפרות חלב לאחר המלטה

בחינה של טיפולים הורמונלים שונים לשיפור איכות הביציות הנשאבות מפרות חלב בסתיו

גישות מתקדמות בהעברת עוברים בבקר

ממשק רבייה מבוקר בשלוחת העגלות בעדר הבקר לחלב

חקירת עקומי משקל הגוף, תנובת החלב והיחסים ביניהם בהתייחסות לשיקולי רבייה

הקשר בין לפטין והמחזוריות המינית של פרת החלב

פיתוח ממשק רבייה מבוקר בעדר המושבי המשלב טיפול לסנכרון ייחומים ושיטות שונות של זיהוי ייחומים

קיצור ימי ריק ע"י בדיקת הריון מוקדמת באולטרסאונד

שיפור הפוריות בפרות גבוהות תנובה ע"י הזנה בשלב הלוטאלי

השוואת תפקודי שחלה של פרות מניבות ועגלות בוגרות

הישרדות תאי זרע בקר לאחר מספר מחזורי הקפאה

השוואת יעילות בין שיטת השראת ביוץ

השפעת העשרת זירמת של פרים ב-DHA על איכותה

הזרעה מלאכותית בעזים עם זירמה קפואה

אינטראקציות בין גורמים המשפיעים על פוריות בפרות חלב גבוהות תנובה: איכות הביצית, ביטוי גנים וריכוז הורמונים

קביעת הרכבי לפידים בזקיקים משלבי התפתחות ואיכות שונים בשחלות בקר

דו"ח תלת שנתי על שאיבת ביציות מפרות הרות לצורך יצור עוברים In-Vitro

איפיון וטיפול בציסטות שחלתיות בפרות חלב

פעילות שחלתית בפרות חלב אחר המלטה

פיתוח ממשק רבייה מבוקר בעדר המושבי המשלב טיפול לסינכרון ייחומים ושיטות שונות של זיהוי ייחומים

השפעה של חשיפה לאנדוטוקסין בקטריאלי סביב הייחום על שיא LH וביוץ בכבשים