up למעלה

בחינת המשמעות של יצור חלב מהדרין במשקים חילוניים ביצועי היצור של חולבות שהואבסו ביום שישי במנה כפולה + חומר משמר , בהשוואה להאבסת שבת רגילה