up למעלה

הפלוטיפים דומים בגן לבטא-לקטוגלובולין נשמרו בבקר הולשטיין וזיבו במשך חצי מליון שנה – חסן חטיב, אלונה נווה, אסתר נויפלד, משה סולר