up למעלה

מחקרי ממשק וטיפוח

בדיקת שיטות לצימצום הכאב הכרוך בהסרת ניצני קרניים ובחינת ההשלכות הכלכליות הנלוות

השפעת תאורה מלאכותית בלילה על צריכת מזון, גדילה, בריאות ורווחה של עגלים יונקים מגזע הולשטיין ישראלי

בחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש על מדדים בתחלובה העוקבת

בדיקה השוואתית של בולוסים למדידת טמפ' הכרס ביחס לטמפ' וגינלית ככלי לניטור טמפ' הפרה

פיתוח מודל סימולציה סטוכסטי לאומדן נזק כלכלי ברפת החלב הישראלית

השפעת שטח המחיה של פרות חלב על רווחתן ועל מדדי היצור

השוואה בין שיטת גידול יונקים עד גמילה במלונה פרטנית לעומת מלונה קבוצתית/חברתית

נידוף שפכי מכון החליבה באמצעות מתקן קומפוסטציה אינטנסיבי באוורור מאולץ

בחינת טכנולוגיית ננומרוכבים לטיפול בשפכי רפתות

הקטנת הנזק הסביבתי משפכי רפתות עי הרטבת מצע זבל, מחוץ לסככות הרביצה

היבטים פיזיולוגים מדדי ייצור רווחת החיה ופוריות בפרות חלב בקיץ שיצוננו בשיטת הערפול והחלפת אויר מבוקרת בהשוואה לצינון המשלב הרטבת הפרה ואוורור מאולץ

מיפוי עדין ואיתור הגן המשפיע על ייצור שומן וחלבון החלב על כרומוסום מספר 7 בבקר

סיכום מחקר סלקציה גנומית לפי מערך של 54,000 סמנים גנטיים

פיתוח תכנית למבחנים גנטיים של משקל עגלים בעדר הבקר הישראלי

פיתוח תכנית לחישוב ריבוי בשארות בעדר הבקר הישראלי

דוח מסכם פיתוח תכנית לחישוב ריבוי בשארות בעדר הבקר הישראלי

פיתוח תכנית טיפוח לעדר הבקר הבשר הישראלי לפי מודל הפרט הבודד הרב-תכונתי

יישום סלקציה בעזרת הפלוטיפים בטיפוח בקר לחלב

בחינת הדיוק בקביעת אבהות על בסיס נתוני מזריע ומשק

השפעת ממשק הגידול של עגלות לפני הבגרות המינית על התבטאות חלבוני חלב בעטין

טיפוח הפרה המתמידה

ניתוח גנטי וסביבתי של תכונות בריאות ברפת החלב

שימוש במידע על התפלגות אללים אימהיים של סמן במתווה בנות, למיפוי אתכים לתכונות ייצור חלב בבקר ישראלי הולשטיין

שימוש במידע על התפלגות אללים אימהיים של סמן במתווה בנות, למיפוי אתכים לתכונות ייצור חלב בבקר ישראלי-הולשטיין

השוואה בין תוצאות ההזרעה בזירמת פרי ארהב מול פרי ישראל

מיפוי עדין בכרומוזום 7 של גנים המשפיעים על תכונות כלכליות בבקר לחלב

איתור גנים המשפיעים על אינדקס סלקציה ותכונות נוספות בבקר לחלב – מיפוי ואימות

טיפוח מקומי לעומת יבוא חומר גנטי מחול – א. עזרא, י. ולר

זיהוי הגן בכרומוסום 6 בבקר האחראי ליצור חלבון ושומן בחלב – 364-0175-04 מיכה רון יהודה ולר וא. סרוסי

אבחון הימצאות שניים או יותר אתרים כמותיים על אותו כרומוזום בעזרת הפלוטיפים של סמנים גנטיים ותערובות קצה – לנה צ'ורזינה גילי גרוזמן, משה סולר, אדם פרידמן, אהוד ליפקין

אפיון גן עיקרי לבקע טבורי בבקר – איל סרוסי, מיכאל רון, יהודה ולר

עובר ושב – 1998 לעומת 2000 – אהוד ליפקין, לנה צ'ורזינה, גילי גרוזמן, אדם פרידמן, משה סולר, אברהם קורול

אומדן השפעת גורמים המשפיעים על שיעור הטעות בקביעת אבהות בבקר הישראלי – א. פלדמסר, י. ולר, א. תגר, ד. קליגר, מ. גוליק, ו. אנליה, מ. רון , א. עזרא

פיתוח תכנית מחשב לניתוח גנטי של עדר הבקר הישראלי לפי מודל הפרט הבודד רב- יהודה ולר, אפרים עזרא – 364-0179-05

הפלוטיפים דומים בגן לבטא-לקטוגלובולין נשמרו בבקר הולשטיין וזיבו במשך חצי מליון שנה – חסן חטיב, אלונה נווה, אסתר נויפלד, משה סולר

מיפוי גן עיקרי לבקע טבורי בבקר – מ. רון, א. תגר, א. פלדמסר, א. סרוסי, ד. קלי, וי. וולר, א. עזרא

העברת עוברים בעדרי טיפוח בקר לבשר – יואל זרון ודוד דיטסהיים- "שיאון", רחל גבריאלי, שה"מ, משקי טיפוח שרולה: חמדיה, שניר, רמת מגשימים

פיתוח תשתית לחישובים גנטיים של משקל גוף בפרות חלב – חוקר ראשי: דניאל הוכמן , חוקרים: אפרים עזרא – 870-1293-04

הישרדות תאי זרע בקר לאחר מספר מחזורי הקפאה – אמיר ערב, חיים גסיטוע, יואל זרון – המכון לבע"ח, מנהל המחקר החקלאי

ניתוח גנטי של עדר הבקר הישראלי לפי מודל רב-תכונתי ברמת הפרט הבודד לתכונות יבול חלב ותכונות משניות – י. ולר – מינהל המחקר החקלאי, המכון לבעלי חיים, א. עזרא – ה.מ.ב.

בחירה של סמני SNP ושימוש בהם לקביעה משולבת של אבהות וערך גנטי בבקר לחלב – א. סרוסי, מ. כהן, א. אלוס, א. גוליק, מ. רון וי. ולר, מינהל המחקר החקלאי, המכון לחקר בע"ח

שימוש במקורות מידע שונים למיפוי גנים המשפיעים על תכונות ייצור חלב – א. ליפקין, א. נוה, מ. מוסיג, י. צ'רזינה, א. פרידמן ומ. סולר – האוניברסיטה העברית, המחלקה לגנטיקה (הרצאה מוזמנת)

גילוי ואפיון סמנים מסוג SNP בבקר לחלב ויישומם באיתור הגן לאחוז חלבון בכרומוזום 6 – מ. כהן, מ. רון, י. ולר, מ. שני, מ. ריכנשטיי וא. סרוסי – מינהל המחקר החקלאי, המכו לחקר בע" ח, א. עזרא – המ.ב. (במעמד קבלת מלגת מועצת החלב(

הקמת ספר עדר בעדרי טיפוח בקר לבשר – גבריאלי רחלי ורוזן מאורי – 870-1216

ניתוח גנטי וסביבתי של קזאין בישראל – מ. גיפס, בועז חנוכי, דניאל הוכמן, עופר קרול וא. עזרא – מחקר מספר 983-0009

מיפוי עדין של כרומוסום 6 בעזרת תערובות חלב של קבוצות קצה – חוקרים: פרופסור אדם פרידמן, דוקטור אהוד ליפקין, פרופסור משה סולר, המחלקה לגנטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים