up למעלה

השפעת הגמעת עגלות בחלב מלא בהשוואה לתחליף חלב עד גמילה על מדדי בריאות וביצועים עד גמילה ובהמשך על תנובת החלב בתחלובה הראשונה

Accessibility
סגור