up למעלה

דוח מסכם מחקר סמיר מבגיש 820-0377-19 יעילות ניצולת פחמימות וויסות צריכת המזון על ידי תוספי ארומות וטעמים למנת מעלי גירה ברמת המעי הדק ובעל החיים השלם – סמיר מבג'יש