up למעלה

בחינת מתן RESVERATROL להעלאת פעילות SIRTUIN ברקמת השומן כאמצעי לשיפור הססטוס המטאבולי והיצור של פרות חלב בתנאי עקת חום