up למעלה

פיתוח כלי לאיבחון וניטור חמצת הכרס התת-חריפה (SARA), המבוסס על נתונים משקילות חלב חודשיות, ברפת החלב הישראלית – דוח סיכוםלמחקר מספר 668-0071-07 – מיכאל ואן סטרטן, שמואל ברוקשטיין