up למעלה

אילוח מחודש של רפת נקיה מנגיף הלוקמיה בבקר – שלמה גראזי, גיורא הוידה, יעקב ברנר – וליזר בומברוב, שטרם יהודה, לריסה קוזנצוב, ידין חגי