up למעלה

מחקרי בריאות ורווחת בעלי חיים

שימוש בתאי גזע לטיפול בדלקות רחם בפרות חלב – ד"ר שרון שלזינגר ופרופ' נחום שפיגל מספר מחקר – 1430-281

דוח חיסון קדחת קיקיונית מועצת החלב, דניאל ברקן, אייל קלמנט, 2021, מחקר מספר: 705-0072-19

הערכת הדינמיקה וההשפעה הכלכלית הקשורה בהדבקה בנגיפי כחול הלשון וקדחת קקיונית בעדרי בקר לחלב בישראל – דוח מסכם אייל קלמנט לתכנית 705-0071-19

השפעת הדבקה פומית ב-Mycobacterium vaccae חי על הפרשת חיידקי Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis – ניסוי שדה

סקר נוכחות חיידק השחפת בעדרי הבקר בישראל ואפיונו ברמה הגנטית – כחילה בר גל גילה, אלעד דניאל, עוזרי רוני

אפידמילוגיה של מיקופלזמה בוביס ברפתות החלב בישראל – עומר קליין

פיתוח ושימוש באמצעים מולקולריים חדשניים לניטור של נגיפים אלימים לבקר בפרוקי רגליים – אורן ארסטר

חשיבות הרכב אוכלוסיית החיידקים בכרס לבריאות הפרה ההריונית והוולד – בריאות

גורמי הסיכון והדינמיקה של מחלת הפה והטלפיים בישראל – בריאות

פיתוח גישות לאבחנה מבדלת של נגיף שלושת הימים (Bovine ephemeral fever viruse (BEFV בין נגיף תרכיב ונגיפי שדה אלימים מחקר אפידמיולוגי של המחלה

שיפור שיטות אבחון ובקרה של מיקופלסמוזיס בבקר

השפעת הדבקה פומית ב-Mycobacterium vaccae חי על המערכת החיסונית של בני בקר במטרה למנוע הדבקות בבת שחפת

אנליזות פיסיולוגיות וגנטיות להבנת הקשר בין תגובה לעקה ורגישות למחלות נשימה בבקר

בחינת יעילות הטיפול לקטוזיס תת קליני בפרות חלב

תוכנית פריסה ארצית של מלכודות ניטור חרקים ונגיפי ארבו ברפתות החלב בישראל

השוואת יעילות טיפולי רחם אנטיביוטיים בשני מינונים, לדלקות רחם בפרות חלב לאחר ההמלטה

זיהוי חיידקים מחוללי דלקת נרתיק נמקית בשיטות מאאגנומיות

פיתוח מערכת של חומרים אנטיספטיים בשחרור מושהה, למניעה וטיפול בזיהומים תוך- עטיניים בפרות חלב ב"תקופת היובש"

הקשר בין רמות מזהמים באויר לבין ייצור חלב יומי בפרות חלב גבוהות תנובה

הרגישות של Culicoides imicola ושל Culicoides oxystoma להדבקה אוראלית ב- 8 9 בישראל (EHDV-7( hemorrhagic disease virus serotype 7

הערכה של מכשיר אלקטרוני ידני לאבחון Optium Xceed™ 3 4 קטוזיס בפרות וכבשים

בחינת הקשר בין הסטטוס הסרולוגי למספר פתוגנים לבין הפלות בבקר לחלב בעדר הישראלי – מחקר פרוספקטיבי

רבדים של חיידקים פתוגנים במערכות צינון ברפתות חלב בישראל וחשיבותם כגורמי תחלואה בפרות ואנשים

תיאור אפידמיולוגי ראשוני להתפרצות מחלת קטרת העור בישראל בשנים 2012 וזיהוי גורמי סיכון לתחלואה

תיאור והבנת האפידמיולוגיה של הגורמים המשפיעים על קדחת קיקיונית בישראל

בחינת מהלך ההפרשה הצואתית של Mycrobacterium avium subsp. paratuberculosis וכייל הנוגדנים לחיידק בבקר לחלב

איתור, איפיון והערכה של בתי הגידול של זבוב מוצץ השוק L.Stomoxys Calcitrans ברפת הישראלית

הערכת עוצמת התגובה החיסונית המושרית עי חיסוני אבעבועות צאן ויעילותם לשם הגנה מפני קטרת העור – ד"ר אייל קלמנט – ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, הפקולטה ע"ש סמית לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית – פרופ' נחום שפיגל – ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, הפקולטה ע"ש סמית לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית

הערכת עוצמת התגובה החיסונית המושרית עי חיסוני אבעבועות צאן ויעילותם לשם הגנה מפני קטרת העור- 705-0025-09 – ד"ר אייל קלמנט, ד"ר חגי ידין, ד"ר יבגניה לובשסקי, ד"ר מאור קדמי, פרופ' נחום שפיגל

הערכת עוצמת התגובה החיסונית המושרית עי חיסוני אבעבועות צאן ויעילותם לשם הגנה מפני קטרת העור – דוח סופי לתכנית מחקר 705-0025-09 – ד"ר אייל קלמנט, פרופ" נחום שפיגל

איפיון יחסי נגיף-תא וזיהוי הגורמים לווירולנטיות בבידוד הישראלי של הנגיף הEpizootic Hemorrhagic Disease ( 891-0230-10 ) – חוקר ראשי: מרסלו ארליך

הקשר שבין גובה מבכירות בהמלטה למחלות רחם – דוח מסכם לתכנית מחקר מספר 668-0084-09 – דר. חן גילד, החקלאית, דר. מיכאל ואן סטרטן, החקלאית

יישום שיטת ה- Flow cytometry לזיהוי מהיר של מיקופלסמה אגלקטיה ומיקופלסמה בוביס בדוגמאות חלב- א. ליסנינסקי, א. קריפוקס, מ. פריד, ג. לייטנר

חיסון בקר נגד נאוספורוזיס עם טפילים חיים – דוח מסכם תוכנית מס' 851-0336-10

בחינת הקשר בין הסטטוס החיסוני לסיכון ללקות בדלקת נמקית של הנרתיק בבקר לחלב- 846-0301-09 – אלעד דניאל, לייטנר גבריאל, בלום שלמה, גושן תמיר

בחינת הקשר בין הסטטוס החיסוני לסיכון ללקות בדלקת נמקית של הנרתיק בבקר לחלב- 846-0301-09 – נספח ב

בדודי EHDV בישראל – אפיון תאי ומולקולרי במטרה לפתח תרכיב- דוח סופי לתוכנית מחקר מס' 848-0328 – ידין חגי, ארליך מרסלו

פיתוח כלי לאיבחון וניטור חמצת הכרס התת-חריפה (SARA), המבוסס על נתונים משקילות חלב חודשיות, ברפת החלב הישראלית – דוח סיכוםלמחקר מספר 668-0071-07 – מיכאל ואן סטרטן, שמואל ברוקשטיין

הגשה פומית של CTC במנת ההכנה לצמצום מחלות המלטה ושיפור ייצור ופוריות בתחלובה העוקבת – דוח מסכם 668-0077-07 – ב. שריר, מ. ואן סטרטן

דוח סיכום ביניים 668-0095-10  בחינת היעילות של אמבטיות רגליים למניעת מחלות טלפיים וצליעות ברפת החלב הישראלית – מיכאל ואן סטרטן, שמואל ברוקשטיין

חקירת האפיימיולוגיה ומעורבות הנגיף BHV4 במחלת דלקת נרתיק נמקית בבקר לחלב – 705-0008-08 שפיגל נחום אייל קלמנט דליה סלע

848-0298-08 – פיתוח תרכיב כנגד קדחת שלושת הימים – ידין חגי, גלמן בוריס, פסטרנק רוסלן, ברנר יעקב בומברוב ולידר

ישום שיטת Fluorescence Polarization Assay (FPA) בניטור בקר לחלב למחלת הברוצלוזיס – תכנית מספר 845-0263-09

דוח מסכם למחקר 668- 0069- 07 – לפטוספירה טרסובי – מעורבות החיידק בהפלות על פי מחקר פרוספקטיבי ברפת חלב ישראלית – אלון בן דוד , מיכאל ברנשטיין, מירי באום, נדב גלאון, מיכאל ואן סטרטן

מחלת הפה והטלפים- תקציר סופי 848-0323-08

חקירת האפידמילוגיה והאנטומולוגיה של קטרת העור ברפתות חלב בישראל – דוח סופי 705-0012-08 – אייל קלמנט, נחום שפיגל

בחינת יעילות ופרוטוקול חיסון בנגיף אבעבועות צאן מוחלש זו RM65 למניעת קטרת העור בבקר – 705-0020-07 – אייל קלמנט וחגי ידין

חקר הפתוגניות של Porphyromonas levii, הגורם לדלקת נמקית של הבושת והנרתיק בפרות, ובחינת דרכים למניעת התסמונת – דוח מסכם 845-0262-06

מחקר 668-0055-05 – השפעת משטרי טילוף על בריאות הטלף טילוף בעיתו לעומת טילוף קלנדארי – ב. שריר, י. אהרוני

בחינת ההשפעה של טיפול HGG לפני ההזרעה על ביצועי הרבייה, תפקוד גוף הצהוב ודינמיקת התפתחות הזקיקים בפרות חלב – 362-0104-07 – קאים משה, בראב טל , וולפנזון דוד

השוואת הרגישות והסגוליות של שיטות מעבדה שונות לזיהוי אילוח בחיידקי הבוטוליזם – תוכנית מחקר מס' 845-0259-04 – מ. שפר, א. שטיינמן, מ. באום, ק. גרינברג, נ. שפיגל, ד. אלעד.

קדחת שלושת הימים בישראל 1999 – 2000 – כותבים ידין חגי, דליה חי, אורלי פרידגוט וירוחם ישראל – המעבדה לאבחון וירלי ופה וטלפיים, המכון הוטרינרי; ∗החקלאית

668-0035-04 – בדיקת התגובה החיסונית ויעילות חיסוני בוטליזם בבקר – שפיגל נחום, אמיר שטיינמן,

דוח מסכם 847-0336-06 – אבחון מהיר של MYCOPLASMA BOVIS תוך שילוב של שיטות אימונוהיסטוכימיה ו – IN SITU HYBRIDIZATION – א. ליסנינסקי, ד. להב, ש. לויזון

דו"ח מסכם, מס' 852-0267-07 – קביעת הקשר בין מצבי בריאות ותפוקה של פרות חלב, ורמות האלמנטים בדם

פיתוח שיטה לאיתור בני בקר עם חסר חיסוני לשם הקטנת הוצאות הבריאות והגברת הכשרות של עגלי פיטום מרפת החלב – 870-1377-06 – רוזן מאורי, צור פלג והלל מלכה

מחלות נגיפיות כגורם לפסילת כשרות בעגלי פיטום – דוח תוכנית מחקר 04-0310-848

תמונת הדם הנורמאלית של בקר לחלב בישראל – סכום מחקר 668-0042-04 – איתי עסיס, נדב גלאון, חנה אדלר, מוניקה רוול, מיכאל ואנסטרטן

גורמי צליעה והשפעתם על מדדי פוריות וייצור חלב ברפת הישראלית – דוח סיכום למחקר מספר 668-0029-04 – מיכאל ואן סטרטן, שמואל ברוקשטיין

אילוח מחודש של רפת נקיה מנגיף הלוקמיה בבקר – שלמה גראזי, גיורא הוידה, יעקב ברנר

אילוח מחודש של רפת נקיה מנגיף הלוקמיה בבקר – שלמה גראזי, גיורא הוידה, יעקב ברנר – וליזר בומברוב, שטרם יהודה, לריסה קוזנצוב, ידין חגי

זיהוי מוקדם של הריון של תאומים, מוות עוברי מוקדם של תאומים וקביעת ממשק נכון יותר לפרות עם תאומים – דוח סיכום לתכנית 668-0039 – יוסט דוכס, דורון בר

בדיקת שימוש בשטת ה- PCR כאבחון תומך לביוטיפיזציה של זני ברוצלה במדינת ישראל – ד"ר ס. ברדנשטיין – חוקר ראשי , גב מירי באום, ד"ר מ. בנאי – חוקרים משניים

החרקים המעבירים את נגיפי קדחת קיקיונית, אקבנה וכחול הלשון בישראל – י. ברורמן – המכון הוטרינרי

הבדלים בין פרות למבכירות בתוצאות אירועי למיניטיס – אורי בר גיא – בית הספר לרפואה וטרינרית

בדיקת התגובה החיסונית ויעילות החיסון בטוקסואיד משופר כנגד בוטוליזם בעגלות חלב – 705-0007 – שפיגל נחום, אמיר שטיינמן

בחינת יעילות טיפולי קטוזיס בבקר לחלב בישראל – 668-0054-05 – שניר מאיה, טלי בדולח, קורן אורי, גשן תמיר

השוואת אבחון BLV באמצעות שיטות אימונולוגיות מקובלות במיכל החלב ובחלב הפרה הבודדת -ברנר יעקב – חוקר ראשי, פרידמן שמואל, פריד מור, שווימר עדין

זיהוי בידוד ואפיון נגיפי קדחת קיקיונית מחרקים מעבירים – יהודה שטרם, ידין חגי, רובינשטיין – גיני מריסול, קוזנטזובה לריסה וגינזבורג אלכסי

היפוקלצמיה תת קלינית אחרי המלטה – דר. חן גילד, דר. ניר אלפרט, דר. מיכאל ואן סטראטן

אבחון מחלת בת-שחפת בבקר באמצעות שיטות אימונולוגיות והשוואה עם שיטות סטנדרטיות קיימות -מרסלו שפר1, אורי קורן2, שמאול פרידמן3 , מור פריד3, זינה ביידר1, דניאל אלעד1

הערכת הנזק של מחלות ההמלטה על תנובת פרות חלב בישראל – 668-0027 דוח סופי – דורון בר, אפרים עזרא

השפעת מחלת לאוקוזיס הבקר על מדדי פוריות, יצור חלב ושרידות ברפת קיבוצית – ניסוי פרוספקטיבי – ד"ר שוהם אבנר, ד"ר מיכאל ואן סטרטן

אבחנה ומעקב אחרי דלקות רחם בפרות חולבות מ21 יום בתחלובה, בעזרת אבחנה עם מכשיר אולטרא סאונד – יוסט דוכס החקלאית, דורון בר אס.סי.אר