up למעלה

מערכות אנזימטיות בחלב – תפקידם, חשיבותם וניצולם לשיפור איכות החלב ומניעת נזקים הקשורים לדלקות עטין – נ. סילניקוב, המכון לבע"ח, מינהל המחקר החקלאי, ע. מרין, המעבדה לחלב, ג. לייטנר המכון הוטרינרי