up למעלה

הערכת יעילות טיפול אנטיביוטי במהלך התחלובה בדלקות עטין הנגרמות על ידי חיידקים מקבוצת הסטרפטוקוקים בבקר לחלב – תמיר גשן, עדין שווימר, שמואל פרידמן