up למעלה

מחקרי בריאות העטין ואיכות החלב

מציאת מדדי איכות אורגנולפטיים לחלב הגולמי במיכל החלב, ברמות תאים סומטים שונות בעזרת שיטות אנליטיות מתקדמות הלשון ואף אלקטרונים – מאיר שליסל

מניעת התפתחות עמידויות בקטריאליות ושיפור תהליכי ניקוי של משטחי העבודה בתעשיית החלב – משה שמש

פיתוח טכנולוגיה אנטימיקרוביאלית חדשנית למניעת התבססות חיידקים על משטחי עבודה במערכות המשמשות את משק החלב

חקר מנגנוני האלימות של חיידקי אשרישיה קולי בדלקות העטין- שלמה בלום

יצור חלב איכותי עתיר נוגדי חמצון לשיפור בריאות הציבור ע"י הזנת פרות במוצרי קליפות רימונים

פיתוח תרכיב חדשני למניעה ולהגנה מפני דלקות ריאה ועטין הנגרמות על ידי חיידקי מיקופלסמה

בדיקת התכנות ויישום של שימוש במכשירי האף והלשון האלקטרוניים בניטור מדדי איכות החלב הגולמי בקבלתו במחלבה

פיתוח מערכת להערכת יעילות הניקוי של חומרים המשמשים לניקוי מערכות החליבה במשק החלב

השפעת השימוש הסלקטיבי בחומר אוטם פטמה פנימי לשיפור בריאות העטין בעדר החלב הישראלי

אפיון חלב פרות במיכל החלב והקשרו באיכות החלב ומוצריו

בחינת שיטות לשיפור אבחון גורמים מיקרוביאליים לדלקות עטין בבקר

מציאת שונות בין חיידקי Escherichia coli מהסביבה ובין אלה שבודדו מדלקת עטין אקטיבית וכרונית בפרות לחלב

כמה עולה לך דלקת עטין קלינית – שמוליק פרידמן, אפרים עזרא, עזרא שושני

בחינת הקשר בין דלקות עטין נמשכות תת קליניות וקליניות ושיבוש תפקודי רבייה בפרות חלב , דוד וולפנזון וגבריאל לייטנר

השפעת דלקת העטין על מדדי הפוריות ברפת הישראלית – ש.פרידמן, א.שושני, א.שוהם, מ.ליברבוים,ע.ארנין, א. וילמוש ,ב. חנוכי, א. עזרא

קביעת המרכיב הגנטי בסיכוי הדבקות במחלות עטין – ד"ר גבריאל לייטנר∗, מר' אפרים עזרא∗∗, ד"ר ארתור שרן

בניית מודלים לאבחון וזיהוי גורמי סיכון לבריאות העטין וכימות הנזקים הכלכליים הנגרמים מהם -ש.פרידמן∗,ע.שווימר∗,מ.פריד∗,מ.ואן סטראטן∗∗,ד. בר∗∗

נזקים באבדן חלב כתוצאה מנגיעות תוך עטינית תת-קלינית-בעדר החלב הישראלי – ש.פרידמן1 , ע.שושני2, א.עזרא3

הערכת יעילות טיפול אנטיביוטי במהלך התחלובה בדלקות עטין הנגרמות על ידי חיידקים מקבוצת הסטרפטוקוקים בבקר לחלב – תמיר גשן, עדין שווימר, שמואל פרידמן

מערכות אנזימטיות בחלב – תפקידם, חשיבותם וניצולם לשיפור איכות החלב ומניעת נזקים הקשורים לדלקות עטין – נ. סילניקוב, המכון לבע"ח, מינהל המחקר החקלאי, ע. מרין, המעבדה לחלב, ג. לייטנר המכון הוטרינרי

אסטרטגיות שונות לייבוש עטין – 870-1301-05 – עזרא שושני , מרסלו שפר , שולי כהן , עומרי גולדהורן , ארנון דובדבני

טפול חדשני בדלקות עטין כרוניות וכטיפול מניעתי בתקופת היובש – נסים סילניקוב

מציאת גורם פתוגני משותף לחיידקי Escherichia coli הגורמים דלקת עטין בפרות – דן הלר , גבריאל לייטנר, שלמה בלום

תרבית תאי עטין בקר כמודל לבחינת פונקציונאליות העטין בחשיפה לאנטיביוטיקה ופיתוח טיפולים לשיפור ההתאוששות – איתמר ברש

ביופילם מיקרוביאלי – חשיבותו של יצירת רובד חיידקי בהשראת דלקות עטין – חוקר ראשי: שמוליק פרידמן., חוקרים נוספים: ש.סלע, א.קלמנט, נ.שפיגל, מ.פריד, ע.שווימר