up למעלה

למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות?

בחג השבועות נוהגים רבים לאכול מוצרי חלב. יש המעדיפים להכין פשטידות טעימות, אחרים בוחרים דווקא לאפות עוגת גבינה, וישנם כאלו המסתפקים בכוס חלב מרעננת.
אך לא רבים יודעים מהו הטעם למנהג היפה והנפוץ הזה שמוכר בכל קהילות ישראל מזה שנים רבות.

כמה הסברים על המנהג:

 • יש אומרים שזה מגיע מהפסוק "דבש וחלב תחת לשונך" הנאמר על מי שעוסק בתורה
  שניתנה כידוע בחג השבועות המכונה גם בשם חג מתן תורה.
 • אחרים מסבירים כי ביום ו' בסיוון משו את משה רבנו מן המים וכיון שלא רצה לינוק אלא מחלב אישה עברייה,
  מזכירים זכות זאת ביום זה ואוכלים מאכלי חלב.
 • כיוון שבחג השבועות ניתנה התורה, נצטוו על השחיטה וכל הכלים נטמאו והיו צריכים הגעלה
  ולכן הוצרכו לאכול רק מאכלי חלב ולזכר זה אנו נוהגים כך עד היום.
 • הגימטריה של המילה "חלב" הינה ארבעים, כנגד 40 יום ששהה משה רבנו בהר סיני
  בכדי לקבל את התורה שניתנה לעם ישראל בחג השבועות.

אז בפעם הבאה שישאלו אתכם למה אוכלים מוצרי חלב בשבועות, יהיו לכם כמה תשובות טובות ומשכנעות