up למעלה

לא רק סופגניות

הידעתם? מנהג אכילת הסופגניות והלביבות הוא לא המנהג התזונתי היחיד! קיים מנהג נוסף לאכילת מאכלי גבינה ומוצרי חלב לרגל החג. על שום מה?

 

צילום: מועצת החלב

לזכר הנס שחוללה יהודית החשמונאית, אשר הגיעה למחנהו של המצביא הולופורנס, כדי לפתותו באמצעות גבינות, ולגאול את החשמונאים מפני מרותו. מעשה שהיה כך היה:

הולופורנס, אשר היה ידוע באכזריותו, שלט בהרי יהודה וניסה להכניע את החשמונאים המורדים ברעב, באמצעות הוראה לנתק את הערים ממקורות אוכל ומים. החשמונאים כמעט נכנעו לו, בעת שיהודית, בתו של יוחנן הנשיא (משפחת החשמונאים), התנגדה לכך. יהודית טענה שלהיכנע זה מעשה הגרוע יותר מלרעוב, ואמרה כי: "יש לבטוח בישועת ה' כהרף עין".

יהודית נקטה גם במעשים, והעמיסה גבינות, מוצרי חלב ויין במנשא המשרתת שלה לקראת צעידה למחנהו, מתוך ידיעה שהמצביא אוהב את תנובת הארץ. יהודית הניחה שהגבינות יצמיאו אותו, בעוד היין יגרום לו לישון. ואומנם, כאשר הגיעו, ביקש המצביא היווני להתייחד עם יהודית באוהלו, ובכך 'איבד את ראשו', פשוטו כמשמעו. יהודית האמיצה כרתה את ראשו כאשר נוצרה לכך ההזדמנות, ונמלטה. בזכותה, ניצלה העיר, וכזכר לנס זה, נוהגים עד ימינו לאכול מאכלי חלב בחנוכה.