up למעלה

כיצד משקאות שונים משפיעים על רמות ההידרציה?

כיצד משקאות שונים משפיעים על רמות ההידרציה בגוף האדם?

זיהוי משקאות אשר תומכים באגירת נוזלים לטווח הארוך ושמירה על מאזן הנוזלים, הם בעלי תועלת קלינית ומעשית. זאת במיוחד במצבים בהם יש מאגרים מוגבלים של נוזלים או כאשר עצירות תכופה למטרת מתן שתן אינן רצויות. ההשפעה על מתן השתן לאחר שתיית המשקה תלויה ממאפיינים רבים של המשקה, כמו הנפח שנצרך, צפיפות אנרגטית, אלקטרוליטים והימצאותם של חומרים משתנים.

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעה של 13 משקאות נפוצים, על נפח השתן ומאזן הנוזלים במצב שבו קיימת כמות אידיאלית של נוזלים בגוף. כמו כן, מטרה נוספת הייתה לייצר אינדקס הידרציה למשקאות.

מהלך המחקר כלל 72 משתתפים גברים, אשר שתו ליטר מים או אחד מהמשקאות הבאים: חלב, חלב רזה, תמיסת ריהידרציה אוראלית, קולה, קולה דיאט תה חם וקר, קפה, מיץ תפוזים, משקאות ספורט, בירה ומים מוגזים במשך 30 דקות. נפח השתן נבדק במשך 4 שעות.

התוצאות מראות כי סה"כ תפוקת השתן אשר נמדדה בקרב הנבדקים אשר שתו את החלב ותמיסת הרי הידרציה האוראלית הייתה נמוכה יותר מאשר אלו ששתו מים. תמיסת הרי הידרציה האוראלית גרמה להפקה הנמוכה ביותר של שתן, לאחר מכן חלב רזה וחלב רגיל. עם זאת, משקאות שונים כמו קולה, קולה דיאט תה חם וקר, קפה, מיץ תפוזים, משקאות ספורט ומים מוגזים הובילו לתגובה דומה כמו לשתיית מים.

לסיכום, על מנת לשמור על הידרציה לטווח הארוך ולמנוע מתן שתן תכוף לאורך זמן, מומלץ לשתות חלב, חלב רזה, או תמיסת ריהידרציה אוראלית.

 

 

מקורות:

https://doi.org/10.3945/ajcn.115.114769
אימפקט פקטור 2016- 4.548  The American Journal of Clinical Nutrition
לא דווח ניגוד עניינים.