up למעלה

חמאה

חמאה – כממרח בכריך, כחלק מבישול ואפיה – נקרא ונאכל.

זהו מזון מרוכז המופק מחלב על-ידי חביצה ונעירה. השומן מפוזר בחלב בצורת חלקיקים קטנים (כדוריות), הוא קל יותר מיתר מרכיבי החלב ועל כן נוטה לעלות ולהתאסף על פני החלב. אפשר לזרז תהליך הפרדה זה בעזרת מכונות הנקראות מפרדות (ספרטורים) אשר בעזרתן מקבלים שמנת – שהיא חלב עשיר בשומן.

השמנת מוכרת בעיקר כשמנת חמוצה למאכל ושמנת מתוקה לקצפת, אל היא משממשת גם כתוספת לגבינות או חומר גלם לייצור חמאה. החמאה מתקבלת על-ידי "חביצת" השמנת. פעולה זו מבוצעת על-ידי מחבצות (חביות גדולות המסתובבות במהירות מסוימות או מכונות בהן מסתובב מתקן החביצה). החביצה גורמת לליכוד חלקיקי השומן הזעירים לגרגירי חמאה תוך הפרשת החובצה ("החלב" שנותר לאחר הסרת השומן). מתקן לישה הופך, באופן מכני, את גרעיני החמאה לגושי חמאה המועברים למכונות אריזה אוטומטיות. החמאה מכילה כ-82% שומן חלב והיא עשירה במיוחד בויטמינים A ו-D. גודל האריזה המקובלת לשיווק הינה 100 או 200 גרם בתוך רדיד אלומיניום לשמירת טריות החמאה. יחידות קטנות, בנות 10 או 15 גרם, משווקות לבתי מלון וכו'. ברשתות השווק קיימת גם חמאה מלוחה.