up למעלה

חלב – עובדות או מיתוסים: האם נכון שהחלב מלא באנטיביוטיקה?

והאם רגישות/אי סבילות ללקטוז היא אלרגיה לחלב פרה?

 

האם נכון שהחלב מלא באנטיביוטיקה?

תשובה: בשום אופן לא!

החלב הישראלי הוא איכותי ביותר והבקרה עליו נחשבת לאחת הטובות בעולם. על פי התקנים ודרישות משרד הבריאות עובר כל החלב הגולמי בישראל חמש בדיקות חובה לפני קבלת אישור לכניסתולמחלבה ולהתחלת תהליך הייצור ייצור מוצרי החלב. מדובר בבדיקות סף קפדניות, ביניהן בדיקה לאיתור אנטיביוטיקה (בדיקת בקרה קפדנית במיוחד), איתור מים, חמיצות וכו'. אי עמידה באחת הבדיקות פוסלת את החלב לשימוש והוא אינו נכנס כלל למחלבה, הרפתן/הנוקד נקנסים בצורה חמורה.

לשם השוואה, בדנמרק רק שלושה עד ארבעה משלוחי חלב נבדקים בסך הכול בחודש.

ומה לגבי שימוש באנטיביוטיקה? פרות בישראל אינן מקבלות אנטיביוטיקה באופן גורף או מניעתי. היה ופרה חולה וזקוקה לאנטיביוטיקה, היא מקבלת אנטיביוטיקה אך ורק על פי הנחיית הווטרינר המטפל. באותה העת, החלב שלה מופרדמהחלב של שאר הפרות ואינו נכנס למיכל החלב הראשי של הרפת.

שימושבאנטיביוטיקהנועד רקלשמורעלבריאותבעלהחייםולמנועסבל מיותר. שיווקהחלבמבעלחייםשקיבל אנטיביוטיקה מותר רקלאחרשלא נותרו שיירים של התרופה בחלב, זאת עלפיהמלצתהווטרינרועל פיתנאיהרישוישלהתרופה.

הידעת?

נציגי האיחוד האירופי ערכו בשנת 2013 בדיקה מקיפה של ענף החלב בישראל. בביקורת נבדקה כל שרשרת ייצור החלב ומוצרי החלב, מהרפת ועד השולחן. בין השאר נבדקו תהליך ייצור החלב, איכות החלב, תהליך הובלת החלב וקליטתו במחלבה. כן בוצעו בדיקות סף כדי לוודא כי אכן אין שאריות אנטיביוטיקה בחלב, והחלב אינו מזוהם בחיידקים. נציגי האיחוד האירופי ציינו בבדיקתם, כי ישראל נמצאת בנבחרת העילית של מדינות בהן איכות החלב המגיע למחלבה היא מהגבוהות בעולם. עוד ציין צוות הבדיקה, כי ישראל שייכת ל"מועדון האקסקלוסיבי" של מדינות הבודקות נוכחות אנטיביוטיקה בשער המחלבה עבור כלל משלוחי החלב, ולא באופן רנדומאלי בלבד.

האם רגישות/אי סבילות ללקטוז היא אלרגיה לחלב פרה? 

תשובה: בהחלט לא!

אי סבילות ללקטוז (סוכר החלב) אינה אלרגיה לחלבון חלב. אי סבילות ללקטוז ואלרגיה לחלבון החלב הן שתי תגובות השונות מהותית זו מזו. להבדיל מאותם בודדים האלרגיים לחלבון החלב, החייבים להימנע לחלוטין מצריכת מוצרי חלב, לאנשים עם אי סבילות ללקטוז מומלץ לצרוך מוצרי חלב בעזרת כמה אסטרטגיות תזונתיות פשוטות.

אלו הן ההגדרות לאי סבילות ללקטוז ולאלרגיה לחלב:

          איסבילותללקטוזהיאחוסרהיכולתלעכלכמויות גדולותשללקטוז, כתוצאה מירידה בכמותהאנזיםלקטאז, המפרקאתסוכרהחלב(הלקטוז, המורכב משתי מולקולות – גלוקוז וגלקטוז). כאשר הלקטוזאינומתפרקלשני מרכיביו במעיהדק, הוא מגיעלמעיהגסועלוללגרוםבולתסמיניםכמוהתנפחותהבטן,גזים,כאבי בטן,בחילהושלשול.תסמיניםאלונוצריםבמערכתהעיכולבלבדולאמערבים את התגובה החיסונית.

ההמלצות התזונתיות אינן קוראות לרגישים ללקטוז להימנע מחלב ומוצריו, אלא לבחור נכון ולשלב מוצרי חלב בתפריט היומי.

אלרגיה לחלבון חלב היא תגובה חיסונית לאחד או יותר מחלבוני החלב. שכיחות האלרגיה לחלבון חלב במבוגרים היא 0.5%-1.0% בלבד. ההערכה היא שאלרגיה בשנות הינקות המוקדמות מופיעה אצל 2%-4% מהילדים, וחולפת אצל רובם עד גיל חמש. הטיפול התזונתי באלרגיה לחלב היא הימנעות מוחלטת מצריכת חלב ומוצריו.

הידעת?

גם אנשים עם אי סבילות ללקטוז רשאים ליהנות ממוצרי חלב. איך אפשר לעשות זאת?

          לאכול מוצרי חלב המכילים כמות נמוכה יחסית של לקטוז, כגון גבינות בשלות דוגמת גבינה צהובה ובולגרית, קוטג', חלב דל לקטוז או נטול לקטוז.

          לצרוך מנות קטנות של מוצרי חלב לעתים תכופות במשך היום, למשל ½ גביע יוגורט, ולהגדיל את הכמויות באופן הדרגתי, בהתאם ליכולת האישית.

          לשלבאתמוצריהחלבבמזון שאתם אוכלים. אכילתמזונות מעורביםגורמתלשחרוראיטישל הלקטוז, דבר שמקלעלעיכולובמערכתהעיכול.

          לפניאכילתמוצריחלב ניתן להיעזרבתוספתלקטאזבנוזלאובטבליות.