up למעלה

חלב ומוצריו ובריאות הפה והשיניים

כשער למערכת העיכול שלנו, הפה הוא איבר ייחודי ושחקן חשוב בעיכול המזון ובספיגתו. היכולת לחוש את טעם האוכל ולהתחיל לעכלו מתחילה בפה.
בריאות הפה עשויה להשפיע על מערכות הגוף, והתזונה משחקת תפקיד מרכזי בהשפעה הן על חלל הפה והן על בריאות השיניים. מאמר זה בוחן את תפקיד החלב ומוצריו כמקור לרכיבי תזונה בעלי השפעה על בריאות הפה ואת השפעת צריכתו על מחלות השיניים, כמו עששת ושחיקה שלהן.

לכתבה המלאה