up למעלה

מי משפיע יותר על החולה – דוקטור גוגל או הרופא? – ד"ר משה משעלי וד"ר טובה אברך – מועצת החלב

כותבי המאמר נושאי תפקידים במועצת החלב הישראלית: ד"ר אברך היא מנהלת תחום בריאות במועצת החלב,

והתובנות שבמאמר נכתבו במסגרת מחקר שהיא עורכת מתוקף תפקידה זה.

ד"ר משעלי הוא פסיכולוג בהכשרתו, ומכהן כיועץ אסטרטגי למועצת החלב בתחום מדיניות ההתמודדות עם המתנגדים לחלב.

למאמר לחץ כאן