up למעלה

חלבון ובריאות העצם

העצם שלנו נמצאת בשיא הבניה שלה בצעירותנו, את זה רובנו כבר יודעים. סידן הוא אחד המינרלים החשובים ביותר לבנייתה, וגם זו עובדה ידועה זה מכבר.

אך האם ניתן להמשיך ולתרום לבריאות העצם גם בשנים המבוגרות יותר, ולאיזה עוד מרכיב תזונתי, פרט לסידן ישנה חשיבות מכרעת? על כך מייד.

מסתבר שגם לחלבון קיים תפקיד חשוב בבניית העצם באנשים מבוגרים. בנייר מסכם רחב יריעה אשר פורסם בשנת 2018,  בכתב העת הידוע “Osteoporosis International” ע"י מומחים שונים בתחום האוסטיאופורוזיס, פורסמו מסקנות מעניינות בנושא. בנייר זה, המכיל מידע שמקורו מאסופה גדולה ורחבה של מחקרים, נכתב כי לחלבון ישנו קשר מגן על בריאות העצם. מנתוני המאמרים, גרסו הכותבים כי ייתכן שצריכת כמות חלבון שאף גדולה מההמלצות המקובלות, עשויה להיות בעלת השפעה על הפחתת הסיכון לשברים,והקטנת איבוד העצם. כל זאת כאשר קיימת גם אספקה נאותה של סידן.

עם התקדמות הגיל, קיימת ירידה בצפיפות העצם וכאשר נבדק העניין בקשישים הסובלים מאוסטיאופורוזיס, נמצא כי צריכת חלבון גבוהה מהמלצות הRDA, ( מעל 0.8 גר' חלבון לכל ק"ג גוף) הייתה קשורה לצפיפות עצם גבוהה יותר ולאיבוד עצם נמוך יותר. כמו כן הופחת הסיכון לאחת התופעות הנפוצות והכאובות ביותר בגיל השלישי – שבירת עצם הירך. גם כאן הדגישו החוקרים כי במקביל לצריכת החלבון הגבוהה, על צריכת הסידן להיות מספקת.

אז מהי בעצם תרומתו של החלבון?

נמצא כי החלבון קשור בעיכוב הירידה בצפיפות העצם המתרחשת כאמור ממילא עם הזדקנות הגוף, הורדת האיתותים הגופניים הגורמים להגברת שיחלוף העצם, וכן השפעות הורמונאליות שונות. החוקרים מציינים כי לא מצאו סיכון בהגברת תצרוכת החלבון מהתזונה על בריאות העצם, וכי ישנה חשיבות להגברת הצריכה דווקא באוכלוסיה מבוגרת בהשוואה לאוכלוסיה הקשישה, שכן בה נראה כי צריכת החלבון אינה מספקת. לכן כותבים החוקרים כי נראה שמומלץ להגיע לפחות לצריכה היומית המומלצת, ולשקול גם לצרוך מעבר לה. דוגמאות אפשריות לחלבון איכותי הינן: מוצרי חלב דלי שומן, קטניות, בשר דל שומן, עוף, דגים וביצים.