up למעלה

השפעת אכילת ארוחת בוקר על הלמידה

על מנת לתכנן שיגרה מסודרת ובריאה, חשוב לתת דגש גם לפן התזונתי, כאשר אחד הנושאים המשמעותיים ביותר בהקשר זה הוא אכילת ארוחת בוקר.

 

בדיון על אכילת ארוחת בוקר לפני המסגרת הלימודית נפגוש במספר טיפוסי ילדים ומתבגרים. חלקם מקפידים על ארוחה מאוזנת, בעוד חלקם אוכלים רק משהו קטן, או מדלגים על ארוחה זו לחלוטין.

 

זה מה שיש למדע לספר לנו בנושא הזה:

במאמר סקירה משנת 2019 נבדקה השפעתם של הרגלים שונים באורח החיים, על יכולת הריכוז והלמידה של ילדים. שלל הנושאים שנבדקו כללו בין השאר ספורט, שינה ותזונה, כאשר אכילת ארוחת בוקר נבדקה אף היא.

מממצאי הסקירה עלה כי למרות שמחקרים על חשיבות אכילת ארוחת בוקר עשויים להיות חלוקים במסקנותיהם, רובם ממשיכים לדבוק בכך שמדובר בארוחה החשובה ביותר של היום. חלקם אף גורסים כי היא מרכיב בלתי נפרד בתמיכה ביכולת הלמידה. תוצאות הסקירה הראו כי לדילוג על ארוחת בוקר יש השפעה על זיכרון, עירנות וקשב בתלמידים. מה שעשוי להיות בעל השפעה שלילית על ההישגים האקדמיים. עוד נמצא כי תוכניות התערבות למתן ארוחת בוקר בבית הספר, סייעו לשיפור המצב.

ומה לגבי הרכב ארוחת הבוקר?

כאמור, מחקרים רבים מדברים על חשיבות ארוחת בוקר בכלל. וחלקם אף נוגעים בשאלת חשיבותה לפני משימה הדורשת יכולת קוגניטיבית- מבחן למשל.

נציג לדוגמא מחקר עדכני משנת 2021  אשר בוצע בצ'ילה ב1181 תלמידים בגילאי 10-14. מטרת המחקר הייתה לבדוק האם תלמידים שאוכלים ארוחת בוקר איכותית לפני משימה חשובה ואינם נוטים לדלג על ארוחת בוקר, מציגים יכולת קוגנטיבית גבוהה יותר.

משתתפי המחקר נתבקשו למלא שאלונים לגבי הרגלי ארוחת הבוקר שלהם: האם אוכלים? האם נוטים לדלג? מה הם מרכיבי ארוחת הבוקר שלהם? וכו'. לאחר מכן נתבקשו התלמידים לבצע 8 משימות הדורשות יכולת קוגניטיבית. סוגי ארוחות הבוקר שנבדקו במחקר היו פירות/ מיץ פרי ללא תוספת סוכר, מוצרי חלב (חלב, יוגורט, גבינה ועוד) ולחם/ דגני בוקר.

תוצאות המחקר הראו כי תלמידים שאכלו ארוחת בוקר שכללה מוצרי חלב בנוסף למרכיב נוסף לפחות מהמזונות הרשומים מעלה, וכן שאינם נוטים ככלל לדלג על ארוחת בוקר, הציגו יכולות קוגנטיביות גבוהות יותר.

הדיון על ההרכב המומלץ בארוחת הבוקר קיים במחקרים נוספים. במאמר סקירה מ2021 נכתב כי ארוחת בוקר טובה צריכה לכלול שילוב של מספר סוגי מזונות. דוגמא לכך היא שילוב בין פירות/ירקות, דגנים ומוצרי חלב.

 

לסיכום, מרבית המחקרים מסכימים כי לאכילת ארוחת בוקר השפעה משמעותית על יכולות הקשורות ללמידה. חלקם אף מציינים את חשיבותו של בית הספר בעידוד אכילת ארוחת בוקר. קיימת חשיבות גדולה לאכילת ארוחת בוקר מאוזנת ובריאה באופן מסודר ויומיומי.

 

המקורות המופיעים בכתבה:

https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijfs.14742

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31434251/

 

https://www.mdpi.com/2072-6643/13/4/1320

 

 

 

סיון פלג, תזונאית קלינית RD