up למעלה

הקשר בין פעילות שחלתית סב-אופטימאלית לאנגיוגנזה בשחלת הפרה

דוח מחקר-מסכם מס' 820-0208-06


מאת: רינה מידן, הפקולטה לחקלאות ברחובות

תקציר
שלבים שונים במחזור המין כגון התפתחות זקיקית, פקיעת הזקיק הפראובולטורי והתפתחות הגופיף הצהוב בפרה מלווים בשנויים מסיבים בארגון הרקמתי. בעבודה זו בחנו האם התבטאות אנזים הפרנאז (HPSE) החותך הפארן סולפאט גליקוזאמינוגליקנים, מבנה עיקרי בחמר הבין תאי, משתנה במהלך שלבים אלו. לשם כך השרנו התפתחות זקיק פראובולטורי ע"י מתן פרוסטגלנדין לזקיק ביום 6 למחזור האסטרוס של פרות. נצפתה עליה מתונה בHSPE במהלך ההתפתחות אולם עליה משמעותית יותר (פי 10 ) נגרמה ע'י מתן GnRH המשרה שיא LH וביוץ.
בכדי לבדוק יותר בפרוט את ההשתנות התבטאות האנזים במהלך הפיכת הזקיק לגופיף צהוב נלקחו דגימות זקיק ארבע שעות ועד 60 שעות מעגלות שמחזורן סונכרן לאחר מתן GnRH. HSPE ברמת החלבון והmRNA עלו באופן טרנזיאנטי כ-20 שעות לאחר תחילת השראת הביוץ. העליה נצפתה בתאי הגרנולוזה ולא בתאי התקה. ממצא זה נתמך גם בצביעה פלורוצנטית של חתכי זקיק בהם נראתה צביעה אינטנסיבית בשכבת תאי הגרנולוזה. בנגוד לזקיק, בגופיף הצהוב בשלבי התפתחות שונים התבטאות ה HSPE היתה מינימלית. העליה בהתבטאות הHSPE הקדימה את השראת הבטוי של אנזים אחר הציקלואוקסיגנז האחראי ליצירת פרוסטגלנדינים. שמוש במודל in vitro של תאי גרנולוזה מפרות הראה כי פרוגסטרון מדכא התבטאות הפראנז וכי LH בהתאמה מצוינת למצב בפרה השלמה השרה עליה חולפת של HSPE שהקדימה את התבטאות הציקלואוקסיגנז.
תוצאות אלו מגלות לראשונה כי לאנזים הפרנז תפקיד חשוב בהתפתחות זקיק הפרה וכי הוא עשוי להיות חלק מבטריית התהליכים המתרחשים בזקיק לקראת תהליך הביוץ.
לסכום עבודה זו שנתמכה בחלקה ע" מענק מהנהלת ענף הבקר במשרד החקלאות הרחיבה את ידיעותינו בכל הנוגע לתהליך מפתח בפוריות פרת החלב דהיינו הביוץ.