up למעלה

הכשרת מתנדבים לרפתות

אירועי ה-7 באוקטובר זיעזעו את המדינה כולה, וגם ענף החלב ספג אבידות קשות.
שרית יוקר, רפתנית בעלת רפת,
ומנהלת הרפת בבי״ס חקלאי כפר הנוער ויצו נהלל, רצתה להירתם למען המצב אך מצאה את עצמה בסיטואציה מורכבת.
בעלה הוקפץ למילואים באותה שבת, והיא נשארה לטפל בשתי בנותיהם וברפת המשפחתית.
מתוקף היותה מדריכה בתחום הרפתות, החלו לזרום אל שרית טלפונים בבקשה לשדך בין עובדים לרפתות שנפגעו מהלחימה.

שרית מספרת: ״רציתי להשתמש ביכולות של כדי לעזור. לא היה קשר מסודר בין מתנדבים לרפתות, הרבה פנו אליי ואל התאחדות יצרני החלב בבקשה להתנדב.
הרבה מהמתנדבים הם ללא ניסיון, וזה בעייתי. החלטתי להעביר את המתנדבים הכשרה של כמה שעות אצלנו ברפת: איך להאכיל עגל, איך לגשת אל בעלי החיים, חליבה נכונה, שגרת חליבות, כללי בטיחות.

גל ינאי, אחראית על חמ״ל המתנדבים מטעם התאחדות יצרני החלב, ריכזה בקשות מרפתות ושמות קשר של מתנדבים, ואנחנו העברנו אותם את ההכשרה.
מתוך השהייה שלי עם המתנדבים בשטח, ידעתי למפות מי מתאים לאיזה תפקיד,
וגל עזרה בשיבוץ המתנדבים לרפתות.
עבדנו בשיתוף פעולה מלא ומבורך.

בשבילי כרפתנית להגיע לרפת תחת אש זה מראה לא פשוט, וראיתי שליחות למען הענף, להכין אותם לקראת מה הם הולכים.
שיקפתי את המצב ברפתות ונתתי להם הכשרה מזורזת, בפאן הפיזי וגם בפאן הרגשי.
לאט לאט הפכנו לצוות של מכשירים,
סיוון לאקר, וטרינרית שעוסקת ברפתנות מודעת, פנתה אליי גם להכשרת מתנדבים.
התחלנו לעשות סרטוני הדרכה, כל מתנדב קיבל פלטפורמה של תמיכה – קבוצת ווטסאפ, סרטונים ותמיכה אונליין.
הצטרף אלינו גם יוסי לפר, מדריך בינלאומי לדירים וצאן, וגבריאל פרץ מדריך של מועצת החלב. עבדנו סביב השעון, הכשרנו מעל 60 מתנדבים.
לאחרונה פנו אנשים שמחפשים ממש לעבוד כרפתנים. יש התעניינות מחודשת בענף, ואני זיהיתי הזדמנות לתת הצצה, לחשוף את הענף המקסים שלנו לאנשים שלא היו מודעים לקסם שבו״