up למעלה

הכנס המדעי לבקר וצאן ה-32 | 23 בדצמבר 2020

עמיתים יקרים,

השנה המדינה מתמודדת עם אתגר בריאותי, חברתי וכלכלי מורכב, אך אנו מאמינים כי באחדותנו ובחוזקנו נצלח תקופה קשה זו.

לאור זאת, ועדת הכנס החליטה השנה לקיים את הכנס במתכונת וירטואלית, בה ניתן לצפות בדף זה.

כנס מדעי הבקר והצאן מאורגן כמו תמיד על ידי שה"מ ומנהל המחקר החקלאי, מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר.

בתוכנית השנה משתתפיםמרצים מכל העולם שמדברים על נושאים מגוונים ומעניינים במיוחד, הנוגעים לכלל העוסקים בענף הרפת. ניצלנו את הווירטואליות של האירוע כדי להגיע למרצים מובחרים שיביאו לביתכם את חוד החנית של המדע העולמי בתחומי החקלאות והחלב. ההרצאות באנגלית מלוות בכתוביות בעברית.

ד"ר גבי עדין – יו"ר כנס מדעי הבקר והצאן

בשם הוועדה המארגנת

פאנל בהנחיית גיא ורון: ענף החלב 2030 – ד"ר נחום איצקוביץ, ענת גרוס, איציק שניידר, ליאור שמחה ואבשלום וילן

פרופ' דוד זילברמן – חדשנות ועתיד החקלאות המבוססת על בעלי חיים

פרופ' ג'ק בריט – המהפכה הגנומית – איך יראה ענף החלב ב-2029

ד"ר טורסטן המה – השפעת הקורונה על ענף החלב העולמי

אמיר בלוך – חשיבות המגנזיום בהזנת פרות חלב

 

נגה שורץ משולם – בחירת הצרכן בעולם משתנה וההשלכות על הרכב המזון

 

יואל שטראוס – מקורות שומן שונים בהזנת צאן

אוריאל כהן – חומצת שומן פלמיתית – כלי לשיפור יצור שומן החלב

 

גבי לייטנר – טיפול בגלים אקוסטיים בדלקת עטין, איכות ותנובת חלב בישראל

 

 

 

Accessibility
סגור