up למעלה

הישרדות תאי זרע בקר לאחר מספר מחזורי הקפאה

אמיר ערב, חיים גסיטוע, יואל זרון – המכון לבע"ח, מנהל המחקר החקלאי
להזרעה מלאכותית עם תאי זרע שמוינו לייצר עוברים זכריים ונקביים יתרון כלכלי ברור למשק הבקר לחלב ולבשר בהתאמה. בשנים האחרונות התפתחה טכנולוגיה להפרדת תאי זרע לפי מין (SEXING או מיון). הטכנולוגיה מבוססת על מכשיר הנקרא FACS ובו הזירמה עוברת בטיפות קטנות הפרדה לפי כמות כרומוזומי ה-X. ידוע שכרומוזום ה-X נמצא בכמות כפולה (XX ) בתאי הזרע היוצרים נקבות מאשר בתאי זרע המייצרים זכרים (XY).

המכשיר פותח ע"י חברה בקולורדו שבבעלותה הפטנט והזיכיון לתת שירותי מיון תחת הסכמים מיוחדים למכוני ההזרעה בעולם.

ישנם שתי אפשריות ליישם את מיון תאי הזרע בארצנו. בראשונה ניתן לרכוש את מכשיר ה FACS בעלות של מעל ל מאה אלף דולרים ובנוסף לשלם תמלוגים בעבור השימוש בשיטה לחברה האמריקאית. האפשרות השניה והיותר מציאותית, היא להגיע להסכמה עם החברה האמריקאית לבצע מיון של זרמה ישראלית שתשלח קפואה לארה"ב ותעבור שם תהליך הקפאה שני עם תום תהליך המיון. הזרמה הממוינת שתשלח לארץ תשמש להפריית מבחנה וזאת כדי לנצל בצורה מירבית את מספר תאי הזרע המעטים שמתקבלים לאחר המיון.

לצורך מבחן האפשרות השניה, בצענו במעבדתנו ניסוי שבו עברו דוגמאות זרמה של פרים מספר מחזורי הקפאה במכשיר אלון 500 שפותח על ידנו ונרשם כפטנט בין לאומי (מיצר ע"י חברת IMT מקיבוץ מרחביה). בניסוי נלקחו דוגמאות זרמה מהפר פציל, בשלשה תאריכים שונים, ונבדקו במיקרוסקופ. תאי הזרע הוכנסו לתמיסת הקפאה בעלת %7 גליצרול, בריכוז של 20 מיליון תאי זרע במ"ל, קוררו לטמפרטורה של 5 מ"צ והוכנסו לקשיות של 0.25 מ"ל. הקשיות הוקפאו במכשיר אלון 500 בקצב של 5000 מ"צ לדקה בין הטמפרטורות 5 מ"צ ו -50 מ"צ. מכאן, הוכנסו הקשיות ישירות לחנקן נוזלי ונשמרו מספר שעות. תהליך ההפשרה נעשה באמבט מים בטמפרטורה של 38 מ"צ. לאחר ההפשרה נבדקה הישרדות תאי הזרע בחלק מהקשיות ע"י שימוש במיקרוסקופ אור ופלורוסנטי (תנועתיות וצביעת CFDA לשלמות ממברנות). שאר הקשיות קוררו לטמפרטורה של 5 מ"צ למחזורי הקפאה שני ושלישי.

השפעת מספר מחזורי הקפאה על תנועתיות ושלמות ממברנות תאי הזרע. אחוז ההישרדות לאחר
אחוז השרדות לאחר
מחזור הקפאה ראשון מחזור הקפאה שני מחזור הקפאה שלישי
תנועתיות שלמות ממרנה תנועתיות שלמות ממרנה תנועתיות שלמות ממרנה
73% 70% 38% 28% 14% 12%
תוצאות מראות שאחוז ההישרדות של תאי הזרע יורד בצורה משמעותית לאחר מחזור ההקפאה הראשון. אולם הישרדות של כ-%40 וכ-%30 לאחר הפשרה שניה (תנועתיות ושלמות ממברנות, בהתאמה) מראים שניתן להעביר את תאי הזרע שני מחזורי הקפאה ולקבל הישרדות שתאפשר ניסיון הפריית מבחנה.

בימים אלו אנו מבצעים הפריות מבחנה עם זרמת פרים שעברו שני מחזורי הקפאה, תוצאות של ניסויים אלו יתוארו בכנס בזיכרון יעקב