up למעלה

האם מוצרי חלב יכולים להגן עלינו מסרטן המעי הגס?

מחלת הסרטן תופסת מקום נכבד רשימת גורמי המוות בישראל ובעולם. על כן, היא ממשיכה להיחקר באשר לסיבות הגורמות לה, ולדרכי הריפוי האפשריות.

מעבר לפתרונות הרפואיים המוצעים על ידי המדע, מעניין לדעת גם מה יש לעולם התזונה לחדש בנושא זה, והאם ייתכן שקיימות דרכי מניעה פשוטות לביצוע אותן טרם גילינו?

בעניין זה, ממשיכה להיבדק כל העת, תרומתם של מוצרי החלב. מחקרים שונים הצביעו לא אחת, על כך שצריכת מוצרי חלב עשויה להיות בעלת השפעה מגנה בהתפתחות סרטן המעי הגס.

יחד עם זאת, מסקרן לדעת האם קיימת תרומה ספציפית למוצרי חלב מסוימים או שמדובר על מוצרי חלב בכלל? מחקר מ-2018 בדק בדיוק את הנושא הנ"ל.

מחקר עוקבה זה אשר נערך בספרד במשך כ-3 שנים, עקב אחר מעל ל-7,000 בני אדם בסיכון למחלות לב, אשר מילאו שאלונים שונים המפרטים את המזונות אותם נוהגים לאכול. אוכלוסיית המחקר נלקחה ממחקר PREDIMED, מחקר רחב היקף אשר נערך במספר מרכזים ובדק את השפעותיה השונות של דיאטה ים תיכונית על הבריאות. במקרה זה כאמור, התמקדו החוקרים בבדיקת ההשפעה של צריכת מוצרי חלב על התפתחות מקרים חדשים של סרטן המעי הגס ופי הטבעת.

בסיום המחקר נעשתה הערכה מקיפה של הנתונים והתגלה כי אלו שצרכו יותר מוצרי חלב וחלב דל שומן, היו בסיכון מופחת ב45% לחלות בסרטן המעי הגס ופי הטבעת.

כמובן שבהמשך נבדקו כאמור גם מוצרי החלב השונים בנפרד. נבדקו מוצרי חלב בעלי אחוזי שומן גבוהים, מוצרי חלב דלי שומן, יוגורט מל, יוגורט דל שומן, גבינה, חלב ומוצרי חלב שונים עם סוכר מוסף. לאחר הבדיקה לא נמצא קשר למוצר חלב ספציפי במניעת המחלה, דהיינו כל מוצרי החלב הפחיתו את הסיכון, ללא הבדל ביניהם.

 

קרדיט תמונה:
Background photo created by freepik – www.freepik.com

Accessibility
סגור