up למעלה

"אין ציונות בלי חקלאות"

האם הציונות שהחלה בישראל בחקלאות ועבודת אדמה מפנה את מקומה להייטק?

"אנחנו צריכים לעשות מה שרוב מדינות העולם עושות, וזה להגן על חקלאות", אומר רמי הוד, מנכ"ל המכללה החברתית-כלכלית

 

אין ציונות בלי חקלאות. זה מוטו שבו דוגלים בישראל מאז קום המדינה. אך האם הציונות שהחלה בישראל בחקלאות ועבודת אדמה מפנה את מקומה להייטק?

 

"אם אנחנו מסתכלים על הכול דרך החור של הגרוש, לא בטוח שצריך לגור בפריפריה, לא בטוח שצריך להשקיע בחינוך, לא בטוח שצריך להשקיע בבריאות", אומר רמי הוד, מנכ"ל המכללה החברתית-כלכלית באולפן ynet בפאנל על חשיבות החקלאות בישראל – בדגש על ענף החלב.

 

בפאנל השתתפו גם הפרופ' ארנון סופר, מומחה למדעי הסביבה, אוני' חיפה ויוני דמרי, רפתן מעוטף עזה. "אם חקלאות זה משאב לאומי ויש לזה גם ערך כלכלי – וגם ערך חברתי, אנחנו צריכים לעשות מה שרוב מדינות העולם עושות, וזה להגן על חקלאות" מבהיר הוד. "זה מה שמדינות ה-OECD עושות וישראל עושה פחות ופחות בשני העשורים האחרונים".