up למעלה

איכות ובטיחות- בקרה ופיקוח על שרשת הייצור, שמירה על מוצרי החלב בארץ

ענף החלב מוביל בתחום בטיחות המזון וזאת עושים על ידי פרוטוקולים מחמירים שאנשי ענף החלב הכתיבו לעצמם, מוצרי החלב הם המזונות המפוקחים והנבדקים ביותר בישראל

בישראל רוב עדר הבקר רשום בספר העדר, דבר המאפשר בקרה ופיקוח.

משרד החקלאות עורך בדיקות ברפתות וביניהן גם דגימת החלב. התוצאות מתפרסמות על בסיס שוטף באתר משרד החקלאות.
כל מקרה חיובי מחייב עצירה של שיווק החלב מאותה הרפת כדי למנוע הישנות המקרה.

4 בדיקות מבצעים בשער המחלבה לכל משלוח חלב שמגיע מהמשק:

  1. בדיקה לחומרים מעכבים
  2. בדיקה לרמת החמיצות בחלב
  3. בדיקה לנוכחות מים בחלב
  4. בדיקות טעם וריח

חלב שנמצא חריג באחד המדדים נפסל ומושמד. הרפתן נקנס וזאת בנוסף להיעדר תמורה עבור החלב שנפסל.

משרד הבריאות דוגם גם הוא באופן שוטף מוצרי חלב ועורך בהם שלל בדיקות כדי לוודא שהחלב שמגיע לצרכן הסופי אכן תקין.

בדרך על המחלבה

החלב מגיע למחלבה במיכלית בטמפרטורה של עד 4 מעלות. המעבדה של המחלבה חייבת לתת אישור קבלת חלב על כן היא עורכת מספר בדיקות לפני הזרמת החלב לסילו. חלב שאינו מקבל אישור מפונה מהמחלבה ומושמד.

עם קבלת החלב במחלבה הוא עובר פסטור.
כל החלב בישראל מחויב על פי החוק בפסטור ורק לאחר מכן הוא מועבר למחלקות השונות לייצור מוצרים.

תהליך נוסף שהחלב עובר (בעיקר במחלבות הגדולות) הינו הפרדת השומן מהחלב על מנת שאפשר יהיה לשלוט על אחוז השומן במוצרי החלב השונים.

 

מוצרי חלב מחולקים למספר קבוצות:

  • חלב שתייה ומשקאות:
  • ניגרת
  • גבינות לבנות
  • גבינות לבנות לחיתוך
  • גבינות קשות וצהובות
  • חמאה

 

חלב שתייה הינו חלב שעבר פסטור ומתאימים את אחוז השומן על פי דרישות הצרכן. משקאות חלב מיוצרים מחלב שתייה בתוספת טעמים כגון: קקאו, קפה, וניל וסוכר על פי הצורך.

לייצור גבינות משתמשים במחמצת, ולפי סוג הגבינה הגבן מקבל טעמים שונים או עובר בישול נוסף.

Accessibility
סגור