up למעלה

מרכז המבקרים “תנובה” – רחובות

אנו מזמינים את ילדכם ואתכם להנות ממסע בשבילי החלב במרכז המבקרים של תנובה ברחובות.
כשעה וחצי של לימוד חוויתי אודות תעשיית החלב – מרגע הגעתו למחלבה ועד הפיכתו למוצר סופי.
הסיור כולל מסע בסימולאטור בשבילי החלב, מיצג המדגים את שרשרת הקירור, טריויה פרות, צפייה באולמות הייצור בזמן אמת וכמובן שנסיים את הביקור בטעם מתוק… מעדנים מתנובתנו.
Accessibility
סגור