up למעלה

מועצת החלב

המועצה לענף החלב בישראל, ייצור ושיווק

חלב וחלבון, איך הם מתקשרים לספורט? על מה חשוב להקפיד? כמה חלבון יש לצרוך לאורך חיים בריא. פעילות גופנית היא כבר מזמן לא נחלתם הבלעדית של ספורטאים מקצוענים. פילאטיס, TRX או חדר כושר – ישראלים, נשים וגברים כאחד, משלבים פעילות גופנית כחלק מהניסיון לשמור על אורח חיים בריא.

לתזונה שלנו השפעה רבה על היכולת לבצע פעילות גופנית- השפעות לטווח הקצר (רמת ריכוז, פעילות הורמונלית תקינה, הקטנת ניזקי האימון והתאוששות ממנו) והשפעות לטווח ארוך (בניית מסת שריר ושיקום ובנייה של מסת עצם).
תוצאות מומלץ להקפיד על תזונה מיטבית סמוך לזמני הפעילות הגופנית.

חלבונים מהווים את אבני הבניין של גופנו, יש להם תפקיד חשוב בבניית רקמת השריר, שיקום רקמות שניזוקו, בניית שריר
חלבונים מורכבים מחומצות אמינו. קיימות 20 חומצות אמינו, כאשר 9 מתוכן מכונות חומצות חיוניות – כלומר חומצות אמינו
כאשר מדברים על חלבון חשוב לבדוק את המדדים הבאים – האם המזון שאנו אוכלים מכיל “חלבון מלא”, מהו “הערך
ככל שהחלבון מנוצל יותר על ידי תאי הגוף, כך הערך הביולוגי שלו גבוה יותר. חלבון החלב לדוגמא הוא חלבון איכותי המכיל את כל חומצות האמינו החיוניות ובעל ערך ביולוגי גבוה.

חלב וחלבון, איך הם מתקשרים לספורט? על מה חשוב להקפיד? כמה חלבון יש לצרוך לאורך חיים בריא. פעילות גופנית היא כבר מזמן לא נחלתם הבלעדית של ספורטאים מקצוענים. פילאטיס, TRX או חדר כושר – ישראלים, נשים וגברים כאחד, משלבים פעילות גופנית כחלק מהניסיון לשמור על אורח חיים בריא.

לתזונה שלנו השפעה רבה על היכולת לבצע פעילות גופנית- השפעות לטווח הקצר (רמת ריכוז, פעילות הורמונלית תקינה, הקטנת ניזקי האימון והתאוששות ממנו) והשפעות לטווח ארוך (בניית מסת שריר ושיקום ובנייה של מסת עצם).
תוצאות מומלץ להקפיד על תזונה מיטבית סמוך לזמני הפעילות הגופנית.

חלבונים מהווים את אבני הבניין של גופנו, יש להם תפקיד חשוב בבניית רקמת השריר, שיקום רקמות שניזוקו, בניית שריר
חלבונים מורכבים מחומצות אמינו. קיימות 20 חומצות אמינו, כאשר 9 מתוכן מכונות חומצות חיוניות – כלומר חומצות אמינו
כאשר מדברים על חלבון חשוב לבדוק את המדדים הבאים – האם המזון שאנו אוכלים מכיל “חלבון מלא”, מהו “הערך
ככל שהחלבון מנוצל יותר על ידי תאי הגוף, כך הערך הביולוגי שלו גבוה יותר. חלבון החלב לדוגמא הוא חלבון איכותי המכיל את כל חומצות האמינו החיוניות ובעל ערך ביולוגי גבוה.

Accessibility
סגור