up למעלה

ברכת מנכ”לית מועצת החלב, מיכל קראוס, ליום העצמאות

יום עצמאות שמח לכל בית ישראל, בארץ ובתפוצות!

היממה המתחילה בערב יום הזיכרון ומסתיימת בהדלקת המשואות ופתיחת חגיגות יום העצמאות מסמלת יותר מכל דבר את תמצית המהות הישראלית. האושר מתערבב עם העצב, הדמעות עם החיוך והאובדן עם התקומה.

 


ביום העצמאות ה-70 לישראל אנחנו גאים יותר מאי פעם במדינה שלנו. עם מיעוט משאבי טבע, מעט אדמה, בעיות מים קשות הצלחנו לבנות חקלאות לתפארת ששמה הולך לפניה בעולם. ענף החלב מהווה מעל 20% מסך התוצרת החקלאית. נציגים מעשרות מדינות באים ללמוד ולהכיר את ענף החלב ואת הרפת הישראלית. גאווה גדולה!

 

לא הכל מושלם ורצוי לתקן, לשפר ולהתקדם, ואני בטוחה כי אם נמשיך לעבוד קשה ולהיות נאמנים לערכינו נראה עמל לפעולתינו.

 

אני רוצה לאחל לכל אחד ואחת מכם חג עצמאות שמח! והשנה, תתכוננו להרים 70 כוסות לחיים!

Accessibility
סגור