up למעלה

ענף החלב במספרים

תנובה לפרה – רב שנתי

תנובה לפרה – רב שנתי

תנובה לפרה – רב שנתי נתוני 90% מהפרות נאספים ב"ספר העדר". לגבי כל פרה נרשמים
קרא עוד
צריכת מוצרי חלב מחלב בקר לנפש

צריכת מוצרי חלב מחלב בקר לנפש

צריכת מוצרי חלב מחלב בקר לנפש הצריכה לנפש בישראל מתורגמת לליטרים של חלב גולמי עומדה
קרא עוד
ייצור חלב כבשים בדירים בישראל – רב שנתי

ייצור חלב כבשים בדירים בישראל – רב שנתי

טבלה – ייצור חלב כבשים בדירים בישראל – רב שנתי גרף- ייצור חלב כבשים בדירים
קרא עוד
ייצור חלב עיזים בדירים בישראל – רב שנתי

ייצור חלב עיזים בדירים בישראל – רב שנתי

ייצור חלב עיזים בדירים בישראל – רב שנתי גרף – ייצור חלב עיזים בדירים בישראל:
קרא עוד
ייצור חלב בקר ברפתות בישראל – רב שנתי

ייצור חלב בקר ברפתות בישראל – רב שנתי

ייצור חלב בקר ברפתות בישראל – רב שנתי ייצור החלב בישראל עמד בשנת 2017 על
קרא עוד
Accessibility
סגור