up למעלה
סינון לפי

חשוב לדעת

מחקרי הזנה ומספוא

מחקרי הזנה ומספוא

בחינת השפעת השימוש בתחמיץ מורינגה מכונפת (Moringa olifeira) כתוסף תזונתי על הביצועים ומדדי איכות החלב
קרא עוד
שיפור ההתעברות של "פרות חוזרות בהזרעה" (Repeat breeder cows) באמצעות טיפולים הורמונאליים

שיפור ההתעברות של "פרות חוזרות בהזרעה" (Repeat breeder cows) באמצעות טיפולים הורמונאליים

משה קאים, עוזי מועלם וחיים גסיטוע – מינהל המחקר החקלאי, המכון לחקר בעלי חיים תקציר תופעת
קרא עוד
השפעת הזנה בסוגי שומן מוגן הנבדלים בשיעור חומצות השומן מסוג אומגה-3 ואומגה-6 על הזקיק הקדם-ביוצי ואיכות הביצית בפרות חלב

השפעת הזנה בסוגי שומן מוגן הנבדלים בשיעור חומצות השומן מסוג אומגה-3 ואומגה-6 על הזקיק הקדם-ביוצי ואיכות הביצית בפרות חלב

ד"ר עוזי מועלם – המחלקה לבקר, מינהל המחקר החקלאי – מר יצחק דקל – המחלקה
קרא עוד
שיפור פוריות של פרות הנגועות בדלקות עטין

שיפור פוריות של פרות הנגועות בדלקות עטין

מוגש על ידי: דוד וולפנזון, גבריאל לייטנר, משה קאים, אפרים עזרא, תמיר גושן   הדו"ח
קרא עוד
ציסטות שחלתיות בפרות חלב: קביעת פרופילים הורמונאליים ומטבוליים טרם הופעתם והצעות לטיפול

ציסטות שחלתיות בפרות חלב: קביעת פרופילים הורמונאליים ומטבוליים טרם הופעתם והצעות לטיפול

דוח מסכם לתוכנית מחקר 362-0261-10 רות בראב-טל, צבי רוט, משה קאים תקציר השראת ציסטות שחלתיות
קרא עוד
מעקב אחר זקיקים שאינם מבייצים והקשר למאזן אנרגתי בפרות חלב גבוהות תנובה

מעקב אחר זקיקים שאינם מבייצים והקשר למאזן אנרגתי בפרות חלב גבוהות תנובה

דו"ח סיכום למחקר מספר  668-0085-09 אילן וקסמן, "החקלאית" מיכאל ואן סטרטן, יח' מחקרים קליניים, "החקלאית" רקע
קרא עוד
Accessibility
סגור