up למעלה

חשוב לדעת

החלטה על אישור תוספת מכסה לרפתות בעוטף עזה

החלטה על אישור תוספת מכסה לרפתות בעוטף עזה

"אנו ממשיכים לחזק את החקלאים"
קרא עוד
איכות תחמיצים משקיים מחיטה שנקצרה בדרגות הבשלה שונות

איכות תחמיצים משקיים מחיטה שנקצרה בדרגות הבשלה שונות

תקציר לדו"ח מסכם לתכנית 421-0052-06   איכות תחמיצים משקיים מחיטה שנקצרה בדרגות הבשלה שונות מוגש
קרא עוד
פיתוח שיטות להתמודדות עם זבוב האתריגונה הגורם לנזקים כבדים בסורגום

פיתוח שיטות להתמודדות עם זבוב האתריגונה הגורם לנזקים כבדים בסורגום

דו"ח לתכנית מחקר מספר: 117-0052-06 פיתוח שיטות להתמודדות עם זבוב האתריגונה הגורם לנזקים כבדים בסורגום
קרא עוד
דו"ח מסכם תלת שנתי – לפרויקט מספר 362-0062

דו"ח מסכם תלת שנתי – לפרויקט מספר 362-0062

הגדלת יעילות הייצור בבקר חלב ע"י הזנה פרטנית מבוקרת של כופתיות עשויות מחומרי לוואי עתירי
קרא עוד
השפעת מקורות הסיב על צריכת המזון של עגלות הרות

השפעת מקורות הסיב על צריכת המזון של עגלות הרות

דניאל ורנר ורן סולומון – שה"מ, המחלקה לבקר שעור המזון הגס המומלץ במנת עגלות בוגרות
קרא עוד
דו"ח שנה שלישית (2005) של תוכנית מחקר 362-0070

דו"ח שנה שלישית (2005) של תוכנית מחקר 362-0070

בחינת היבול, ההרכב הכימי, הפסדי ההחמצה והערך התזונתי עבור בקר לחלב של סורגום מהזנים FS-5  ו BMR-101שגודלו בשדות
קרא עוד
Accessibility
סגור