up למעלה
קרן המחקר למדעי הבקר לחלב ולבשר
סינון לפי

קרן המחקר למדעי הבקר לחלב ולבשר

אודות קרן המחקר למדעי הבקר

אודות קרן המחקר למדעי הבקר

קרן המחקר למדעי הבקר תומכת במחקר, יישומי ברובו, המעמיד לרשות הרפתן והבוקר את הכלים הטובים ביותר להגברת התפוקה ולצמצום העלויות
קרא עוד
רשימת המחקרים

רשימת המחקרים

מחקרי רבייה ופוריות בחינה של גישות לשיפור פוריות הקשורות לפגיעה של דלקת עטין קלינית בגוף הצהוב מעורבות המיטוכונדריה בקביעת הרכב וריכוז הפוספוליפידים בחלב מחקרי הזנה ומספוא ניתוח השוואתי של מיני דגן חורפיים למספוא בסביבות גידול ים תיכוניות, יצרנות, הרכב כימי ואיכות תזונתית עבור מעלי גירה בחינת הקשר בין יעילות ניצולת המזון, אוכלוסיות החיידקים בכרס והגנטיקה
קרא עוד
קול קורא להצעות מחקר לשנת 2018

קול קורא להצעות מחקר לשנת 2018

לקראת שנת המחקרים הקרובה–2018, הינכם מוזמנים להגיש הצעות לתוכניות מחקר בענף החלב בהתאם ליעדי הענף (המצורפים בקובץ נלווה) ובהתאם להוראות המפורטות בהמשך. מתכונת ומבנה התכנית ההקדמית והתכנית המלאה מצורפים כקובץ PDF. התאריך האחרון להגשת דפי שער ותוכנית הקדמית (הדפים הנלווים) הוא לא יאוחר מיום ה-30 באפריל 2017. הליך הדרוג והשיפוט מפורט בהמשך. מתכונת הגשת תוכנית
קרא עוד
Accessibility
סגור