up למעלה
קרן המחקר למדעי הבקר לחלב ולבשר

קרן המחקר למדעי הבקר לחלב ולבשר

אודות קרן המחקר למדעי הבקר

אודות קרן המחקר למדעי הבקר

קרן המחקר למדעי הבקר תומכת במחקר, יישומי ברובו, המעמיד לרשות הרפתן והבוקר את הכלים הטובים
קרא עוד
רשימת המחקרים

רשימת המחקרים

הסרת אחריות   מובהר בזאת, כי דוחות המחקר המוצגים באתר זה (להלן: "דוחות המחקר") אינם מהווים
קרא עוד
קול קורא להצעות מחקר לשנת 2019

קול קורא להצעות מחקר לשנת 2019

לקראת שנת המחקרים הקרובה – 2019, הינכם מוזמנים להגיש הצעות לתוכניות מחקר בענף החלב בהתאם
קרא עוד
Accessibility
סגור