up למעלה
קרן המחקר להשפעת חלב ומוצריו על בריאות האדם

קרן המחקר להשפעת חלב ומוצריו על בריאות האדם

אודות קרן המחקר להשפעת חלב ומוצריו על בריאות האדם

אודות קרן המחקר להשפעת חלב ומוצריו על בריאות האדם

קרן המחקר של מועצת החלב בשיתוף משרד הבריאות  
קרא עוד
קול קורא להגשת בקשות למענקי מחקר בנושא השפעת חלב ומוצריו על בריאות האדם

קול קורא להגשת בקשות למענקי מחקר בנושא השפעת חלב ומוצריו על בריאות האדם

מועצת החלב הכירה בחשיבות המחקר בנושא השפעת חלב ומוצריו על בריאות האדם והקצתה משאבים לקידום
קרא עוד
Accessibility
סגור