חלב, הסיפור האמיתי

מדוע מועצת החלב מפרסמת חלב? האם חלב ומוצריו מסרטנים? והאם פרות באמת מקבלות הורמונים?  

המלצות תזונתיות לצריכת חלב בישראל ובעולם

המלצות תזונתיות לצריכת חלב בישראל ובעולם של אירגוני הבריאות