up למעלה

הרפת הישראלית

130,000 פרות ב-774 רפתות בענף החלב מייצר למעלה מ-1.5 מיליארד ליטרים! זהו הסיפור על הרפת הישראלית

בנוסף למזון טרי, איכותי, בטוח ומגוון, ענף החלב בישראל מספק תעסוקה לאלפי ישראלים ומהווה חלק אינטגראלי מהכלכלה המקומית.
מאות הרפתות המפוזרות ברחבי הארץ תורמות להתיישבות, לצביון הכפרי, לשמירת שטחים, לפעילות החקלאית בפריפריה, למעורבות קהילתית ולפיתוחים טכנולוגיים המעמידים את ענף החלב הישראלי בצמרת העולמית.

 

עדר הבקר לחלב בישראל מונה כ-130,000 פרות ב774 רפתות בהן מייצרים באופן בטיחותי וידידות לסביבה חלב איכותי. החלב הגולמי מועבר לכ-80 מחלבות בהן מעבדים אותו למגוון מוצרים (למעלה מאלף). ענף החלב מייצר למעלה מ-1.5 מיליארד ליטרים ומבטיח את מלוא הביקושים של כל תושבי המדינה לחלב ומוצריו, בכל ימות השנה, בכל מזג אויר, בימי שלום ובזמנים קשים.

 

ענף החלב מהווה חלק חשוב מכלכלת ישראל כאשר כעשרה אחוזים מההוצאה למזון במשקי הבית הם על מוצרי חלב.

 

הרפת הישראלית מבטיחה אספקה רציפה של מזון טרי ואיכותי. מוצרי החלב חיוניים לתזונה מאוזנת ובריאה ומספקים  כ-60% מהצריכה היומית לנפש של סידן.

 

ישראל היא עמק הסיליקון בעולם החלב הגלובאלי – פיתוחים ישראלים נמכרים בכל העולם. בזכות פיתוחים אלו, והידע הרב שנצבר כאן הרי שתנובת הפרה הישראלית היא הגבוהה בעולם, היא הפרה היעילה בעולם ותביעת הרגל האקולוגית שלה היא הנמוכה בעולם. הדרישה לידע הישראלי מגיעה מכל רחבי העולם.

 

ענף החלב בישראל לאור שרשרת הערך ברפתות ובמחלבות מחויב לתרומה לקהילה. ברפתות מועסקים גם בעלי צרכים מיוחדים, כאשר בענף ארבע עשרה רפתות הפועלות בכפרי נוער להן חשיבות גדולה בהעצמת התלמידים. כמו כן, רפתות משולבות במיזמים של תיירות חקלאית המנחילים את הנרטיב הציוני של הקשר לאדמה ולמולדת.

 

אז רגע לפני שאתם רוכשים מוצר חלב זכרו – בשבילי רק חלב ישראלי!

Accessibility
סגור